เทศกาลดนตรีที่ดำเนินมายาวนานที่สุดของหมู่เกาะแชนเนล

เทศกาลดนตรีที่ดำเนินมายาวนานที่สุดของหมู่เกาะแชนเนลได้ประกาศรายชื่อศิลปินมากกว่า 70 รายการจาก Bailiwick of Guernsey งาน Vale Earth Fair เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี...